Çok Telliler

Çoktelli tel çekme makine grubunda üretilen çıplak yada kalay kaplı teller, çap ve tel sayısına bağlı olarak DIN 800 / 630 / 560 / 400 çelik ve DIN 250 plastik makaralarda üretilmektedir. 

Modern teknolojiye sahip makinelerde, soğuk çekme yöntemiyle inceltilen çoktelli ürünler tavlı olarak aynı anda 16 tele kadar 0,127 mm’den 0,40 mm aralığında inceltilerek statik ya da dinamik olarak makaralara sarılır. Bu ürünler kendi tesisimizde büküm ya da bobin makine girdisi olarak da kullanılabildiği gibi doğrudan da satılabilir.